تبدیل دو مادگی به نری AV(فیش تبدیل دوبه یک RCA)

کد محصول : 2719

قیمت : 4,500 تومان

تبدیل دو مادگی به نری AV(فیش تبدیل دوبه یک RCA)

فیش تبدیل دوبه یک RCA(تبدیل دو مادگی به نری AV)

با این فیش میتوان دو ورودی RCA نری را به یک ورودی RCA مادگی وصل کرد.