کابل 2 به 2 صدا AV

کد محصول : 2723

قیمت : 13,500 تومان

کابل 2 به 2 صدا AV

از کابل RCA صدا دو تایی برای انتقال صدا بین دستگاه های پخش صدا نظیر اسپیکر که از این پورت ها استفاده می کنند، استفاده می شود.