آویز و جاکلیدی قلب چوبی LOVE

کد محصول : 2835

قیمت : 3,000 تومان

آویز و جاکلیدی قلب چوبی LOVE

این محصول برای آویزان کردن انواع کلید و سوییچ بر روی آن مناسب می باشد و از گم شدن آنها جلوگیری می کند.