اسپری چرب PROTECT

کد محصول : 3041

قیمت : 14,500 تومان

اسپری چرب PROTECT

اسپری روغنی پروتکت که جهت روان سازی کلیه کلیدها ، انواع موتورهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده گردیده و باعث جلوگیری از بوجود آمدن اکسید و زنگ زدگی قطعات و محل اتصال آنها می گردد.

محصولات مرتبط