آموزش تصویری ساز عود و بربط سطح مقدماتی لوح دانش

این مجموع دارای قابلیت پخش در پلیرهای خانگی میباشد.

 

 

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

 

 1. تئوري موسيقي : خطوط حامل " نت ها " ميزان                             شماره شناسه اثر:046460-00093-8
 2.  تئوري موسيقي : خط اتحاد " خط اتصال" علائم عرضي
 3.  كتاب اول : درس 2-1
 4.  كتاب اول : درس 4-3
 5.  كتاب اول : درس 7-5
 6.  كتاب اول : درس9-8
 7.  كتاب اول : درس 12-10
 8.  كتاب اول : درس14-13
 9.  كتاب اول : درس 17-15
 10.  كتاب اول : درس 20-18
 11.  كتاب اول : درس 23-21
 12.  اجراي شماره 1
 13.  كتاب اول : درس 26-24
 14.  كتاب اول : درس 31-27
 15.  كتاب اول : درس 33-32
 16.  كتاب دوم : درس درنه جان
 17.  كتاب دوم : درس كوهستان
 18.  كتاب دوم : درس سوز رخ
 19.  كتاب دوم : درس سه گدارو...
 20.  اجراي شماره 2
 21.  كتاب دوم : درس هاي صابوناتي و واسونك
 22.  كتاب دوم : درس هاي بوير احمدي " گل مريم" گل گندم
 23.  كتاب دوم : درس هاي گل پامچال " شور" دايي جونم
 24.  كتاب دوم : درس هاي گل نيشان " كولان" حيران
 25.  رديف نوازي : دستگاه ماهور
 26.  رديف نوازي : ضربي هاي دستگاه ماهور
 27.  رديف نوازي : دستگاه شور
 28.  قطعات تكميلي 1

     29. قطعات تكميلي 2

 

     30. آشنايي با استاد


محصولات مرتبط