آموزش ساز سه تار سطح پیشرفته لوح موسیقی

                                                  در یادگیری نواختن ساز سه تار حرفه ای شوید.

           آموزش جامع تصویری نواختن ساز سه تار قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها

                                                  توسط استاد: دانیال پور کرمعلی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:                                  شماره شناسه اثر:019440-00093-8 

1.تکنیک های نواختن  ساز سه تار (1)

2. تکنیک های نواختن  ساز سه تار (2)

3. قطعات آموزشی(1)

4.قطعات آموزشی(2)

5.قطعات آموزشی(3)

6.قطعات آموزشی(4)

7. قطعات آموزشی(5)

8. قطعات آموزشی(6)

9.گام های مرتبط با سه تار

     دستگاه شنایی،کوک شناسی(1)

10.گام های مرتبط با سه تار

 

     دستگاه شنایی،کوک شناسی(2)

11. قطعات آموزشی(7)

12.قطعات آموزشی(8)

13. قطعات آموزشی(9)

14. قطعات آموزشی(10)

15. قطعات آموزشی(11)

16. قطعات آموزشی(12)

17.ردیف نوازی دستگاه ماهور (1)

18.ردیف نوازی دستگاه ماهور (2)

19.ردیف نوازی دستگاه نوا

 

20.قطعات منتخب


محصولات مرتبط