آموزش تصویری ساز کیبرد سطح پیشرفته لوح موسیقی

                                                  در یادگیری اجرای ساز کیبرد حرفه ای شوید.

           آموزش جامع تصویری  ساز کیبرد قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها

                                                  توسط استاد: سیامک بهبهانی

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:                                  شماره شناسه اثر:019445-00093-8 

1)         آکورد شناسی در کیبورد 
2)         ارتباط آکورد وملودی در کیبورد 
3)         قطعات آموزشی (1) 
4)         قطعات آموزشی (2) 
5)         قطعات آموزشی (3) 
6)         آشنایی با آکوردهای کاسته ، افزوده ومعکوس آکوردها 
7)         قطعات آموزشی (4) 
8)         قطعات آموزشی (5) 
9)         قطعات آموزشی (6) 
10)       قطعات آموزشی (7) 
11)       قطعات آموزشی (8) 
12)       قطعات آموزشی (9) 
13)       آشنایی با آکورد + 7،M7 
14)       قطعات آموزشی (10) 
15)       قطعات آموزشی (11) 
16)       قطعات آموزشی (12) 
17)       قطعات آموزشی (13) 
18)       قطعات آموزشی (14) 
19)       قطعات آموزشی (15) 
20)       قطعات آموزشی (16) 
21)       قطعه ای نمونه در بحث گام شناسی


محصولات مرتبط