آموزش تصویری ساز گیتار کلاسیک سطح پیشرفته لوح موسیقی

                                                  در یادگیری اجرای ساز گیتار کلاسیک حرفه ای شوید.

           آموزش جامع تصویری  ساز گیتار کلاسیک قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوترها

                                                  توسط استاد: مهدی نظریان

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:                                  شماره شناسه اثر:019444-00093-8 

01)       قطعه لاکریما (1) 
02)       قطعه لاکریما (2) 
03)       قطعه رومنس (1) 
04)       قطعه رومنس (2) 
05)       قطعه رومنس (3) 
06)       قطعه آلکرو 
07)       قطعه فورالیز 
08)       قطعه والس در دوماژور 
09)       قطعه پدر خوانده 
10)       تمرینات فینگر پاور (1) 
11)       تمرینات فینگر پاور (2) 
12)       تمرینات فینگر پاور (3) 
13)       قطعه آستریاس (1) 
14)       قطعه آستریاس (2) 
15)       قطعه آستریاس (3) 
16)       قطعه آستریاس (4) 
17)       قطعه آستریاس (5) 
18)       قطعه آستریاس (6) 
19)       قطعه الحمرا (1) 
20)       قطعه الحمرا (2)


محصولات مرتبط