آویز موبایل و فلش فیل چشم و نظر

کد محصول:10112

قیمت : 10,000 تومان

آویز موبایل و فلش فیل چشم و نظر

این آویز دارای کیفیت مناسب بوده و برای آویزان کردن انواع فلش بر روی آن مناسب می باشد تا از گم شدن آنها جلوگیری کند.