آموزش HYSYS

کد محصول : 2167

قیمت : 47,000 تومان

آموزش HYSYS

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:

فصل اول: مرور کلی بر نرم افزار Hysys

 • – آشنایی با مدل سازی و شبیه سازی فرآیند
 • – معرفی نرم افزار Hysys
 • – معرفی توانایی های نرم افزار Hysys
 • – آشنایی اولیه با محیط Aspen Hysys
 • – معرفی بخش Properties و Simulation
 • – آشنایی با نوارابزار دسترسی سریع و کنترل Zoom
 • – مراحل افزودن اشیاء در Flowsheet و استفاده از امکانات جستجو
 • – آشنایی با سلسله مراتب یک Flowsheet و امکانات دیگر Hysys

 

فصل دوم: آشنایی با ترمودینامیک و انواع معادلات خاصیت

 • – آشنایی با Navigation Pane و بخش ترکیبات
 • – آشنایی با مبحث ترمودینامیک در Hysys
 • – معرفی بخش Fluid Package و آشنایی با انواع معادلات خاصیت
 • – بررسی زبانه های قسمت Fluid Packages
 • – ذخیره سازی و ویرایش Fluid Package
 • – بررسی پنجره Oil Manager و گزینه Input Assey
 • – بررسی پنجره Oil Manager و گزینه Ouput Blend

 

فصل سوم: معرفی بخش Simulation، Workbook و PFD و نصب جریان ها

 • – آشنایی اولیه قسمت Simulation
 • – معرفی بخش Workbook
 • – افزودن، حذف، ذخیره و بازیابی صفحات در Workbook
 • – آشنایی با انواع روش نصب جریان ها و ایجاد و حذف PFD
 • – کار با گزینه های بخش PFD
 • – نصب Material Streams و Energy Streams

 

فصل چهارم: معرفی و شبیه سازی تجهیزات انتقال سیال

 • – ویژگی های پمپ و کمپرسور
 • – شبیه سازی یک پمپ
 • – شبیه سازی پمپ با استفاده از منحنی مشخصه پمپ
 • – نمایش امکانات جانبی و شبیه سازی لوله
 • – معرفی تجهیزات خط لوله
 • – آشنایی با کمپرسور و توربین و شبیه سازی یک کمپرسور
 • – نحوه نصب کمپرسور سانتریفوژ و پیستونی بخش اول
 • – نحوه نصب کمپرسور سانتریفوژ و پیستونی بخش اول
 • – شبیه سازی یک کمپرسور
 • – آشنایی با نحوه شبیه سازی عملکرد یک توربین
 • – چاپ PFD و نمودارها و تهیه گزارش از شبیه سازی

 

 

نمایشگر ویدیو

 

فصل پنجم: معرفی تجهیزات انتقال حرارت

 • – آشنایی با گرم کن و سردکن
 • – آشنایی با مبدل حرارتی (Heat Exchanger)
 • – تعیین دمای آب خروجی از Heat Exchanger
 • – آشنایی با گزینه های پنجره مشخصات مبدل حرارتی
 • – آشنایی با مبدل حرارتی چندجریانی (LNG)
 • – افزودن یک مشخصه به LNG و معرفی انواع مختلف مشخصه ها
 • – بررسی سایر زبانه های پنجره مشخصات LNG
 • – نحوه نصب Air Cooler
 • – نحوه تنظیمات بخش Plots صفحه Performance واحدهای عملیاتی
 • – نحوه نصب کوره یا Fired Heater

 

فصل ششم: آشنایی با نحوه نصب عملیات منطقی و نصب دستگاه های جداسازی جامد

 • – آشنایی با نحوه نصب تنظیم کننده (Adjust)
 • – شبیه سازی فرآیندی برای بررسی واحد منطقی Adjust
 • – آشنایی با نحوه نصب واحد Set یا ارتباط
 • – آشنایی با نصب واحد Balance یا موازنه
 • – شبیه سازی فرآیندی برای بررسی واحد منطقی Balance
 • – آشنایی با نصب واحد Recycle
 • – نحوه نصب فیلتر جامد ساده
 • – آشنایی با نحوه نصب Syclone
 • – نحوه نصب Hydracyclone
 • – نصب Rotary Vacuum Filter
 • – نحوه نصب فیلتر Baghouse
 • – نحوه نصب انشعاب (Tree)

 

فصل هفتم: آشنایی با واکنش ها و راکتورها

 • – آشنایی با انواع واکنش ها و نحوه تعریف آنها
 • – معرفی انواع راکتورهای شیمیایی
 • – شبیه سازی راکتور پلاگ
 • – شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز (تعریف واکنش ها)
 • – شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز – ایجاد Heater و Mixer
 • – شبیه سازی واحد تولید گاز سنتز – ایجاد راکتورها
 • – آشنایی با نحوه آنالیز نتایج با استفاده از CaseStudy
 • – نحوه نصب جداکننده اجزاء یا Component Splitter
 • – شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید بخش اول
 • – شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید بخش دوم
 • – شبیه سازی واحد تولید اتیل کلراید – بررسی نتایج

 

فصل هشتم: معرفی فرآیند جداسازی و شبیه سازی برج تقطیر

 • – آشنایی با فرآیند جداسازی و انواع برج ها
 • – شبیه سازی برج تقطیر – ایجاد جریان ها و میکسر
 • – شبیه سازی برج تقطیر – افزودن برج تقطیر
 • – شبیه سازی تولید متیل استات و تقطیر واکنشی
 • – تنظیم پارامترهای حل برج های تقطیر

 

فصل نهم: آشنایی با جداکننده های فازی، تقطیر سه فازی، آزئوتروپی و استخراجی

 • – آشنایی با جداکننده های فازی و تقطیر سه فازی
 • – شبیه سازی Separator
 • – شبیه سازی تقطیر سه فازی
 • – معرفی تقطیر آزئوتروپی و تقطیر استخراجی
 • – بهینه سازی شبیه سازی بخش اول
 • – بهینه سازی شبیه سازی بخش دوم
 • – شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – شرح کلی
 • – شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – شبیه سازی نفتی
 • – شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – ایجاد کوره و میکسر
 • – شبیه سازی برج تقطیر اتمسفریک نفت خام – تعیین Specها، Stripper و پمپ ها