آویز و جاکلیدی دختر نمدی

کد محصول : 3024

قیمت : 3,500 تومان

آویز و جاکلیدی دختر نمدی

این محصول برای آویزان کردن انواع کلید و سوییچ بر روی آن مناسب می باشد و از گم شدن آنها جلوگیری می کند.