سرکلیدی مدبر کوچک

کد محصول : 3416

قیمت : 2,500 تومان

سرکلیدی مدبر کوچک

سرکلیدی استیل دارای کیفیت مناسب است . این محصول برای آویزان کردن انواع کلید و سوییچ بر روی آن مناسب می باشد و از گم شدن آنها جلوگیری می کند.