سر سیم مادگی

کد محصول : 4240

قیمت : 250 تومان

سر سیم مادگی

سر سیم فیشی مادگی در مقابل سر سیم های فیشی  نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده میشود .

این سرسیم قابلیت جدا شدن از سر سیم فیشی نری صرفا با نیروی دست و بدن و بدون نیاز به هر گونه ابزار را به دفعات دارد .

لبه های برگشته شده سر سیم های فیشیو مطمعن مادگی موجب انصال محکم و مطمعن سر سیم فیشی نری روی مقطع هادی سر سیم است .از این رو می توان از این زوج سرسیم در محیط های با ارتعاش بالا نیز بهره جست .