ریشتر

کارت شبکه 6۰۰Mb 802.آنتن بلند

کارت شبکه 6۰۰Mb 802.آنتن بلند

امتیاز ۴ از ۱۴۴ خریدار
موجود است!

کارت شبکه 6۰۰Mb 802.آنتن بلند

45,000 تومان
43,000 تومان

مشخصات محصول

کارت شبکه

سرعت600

برای ثبت نظر خود باید وارد حساب کاربری خود شوید!