کابل صدا 1 به 1 الون AUX ELEVEN AUX3 1M-روکش فلزی

کد محصول:9511

قیمت : 44,000 تومان 42,000 تومان

کابل صدا 1 به 1 الون AUX ELEVEN AUX3 1M-روکش فلزی

درگاه‌های ارتباطی : ۳.۵ میلی‌متر

نوع کابل »: AUX ۳.۵ میلی‌متر

طول کابل : ۱۰۰ سانتی متر