آویز موبایل و فلش خرس دو رنگ

کد محصول:9968

قیمت : 8,000 تومان

آویز موبایل و فلش خرس دو رنگ

این آویز دارای کیفیت مناسب بوده و برای آویزان کردن انواع فلش بر روی آن مناسب می باشد تا از گم شدن آنها جلوگیری کند.